Aggredissa myös nepsy tulee kohdatuksi

Kirjoittanut Joona Rontu, Aggredi Pirkanmaa.
Tämä kirjoitus on julkaistu myös #NäeNepsy -sivustolla.

"Helppo sanoa, että mun ei ois pitänyt tehdä sitä. Mutta mä tein. Hakkasin sen päätä lattiaan. Löin aivan helvetin lujaa ja monta kertaa. Siltä murtui leukaluu ja muutama hammas."

Näillä sanoilla alkaa Aggredin herättelevä mainosvideo, jossa väkivaltainen käytös on johtanut vankilaan. Monilla tilanne ei onneksi kuitenkaan mene niin pitkälle, vaan väkivaltaisuus saadaan vähenemään ennen vakavia seurauksia. Yksi apua tarjoavista paikoista on Aggredi, joka toimii Helsingissä, Turussa, Tampereella, Kuopiossa ja Porissa. 

Väkivaltaisen käytöksen taustalla saattaa joskus olla erityyppistä neuropsykiatrista oireilua, joka hoitamattomana voi vaikuttaa muun muassa impulssien hallintaan, omien tunnetilojen säätelyyn, kuormituksen ja stressin sietokykyyn sekä vuorovaikutustaitoihin. Nämä taidot ovat keskeisessä asemassa tilanteissa, jotka nostavat pintaan ärtymystä, pelkoa, epävarmuutta, jännitystä ja muita epämiellyttäviä tuntemuksia ja saattavat kärjistyä väkivallaksi.

Aggredissa käydään läpi asiakkaan erilaisia rooleja ja toimintatapoja sen sijaan, että häneen suhtauduttaisiin pelkästään väkivaltaisena. Erilaisten näkökulmien esiintuomisella pyritään vahvistamaan asiakkaan positiivista minäkuvaa. Nepsy-oireileva ihminen ei ole pelkästään haastavasti käyttäytyvä nuori tai jatkuvasti riitoihin joutuva aikuinen, vaan muitakin puolia löytyy. Monen asiakkaan kohdalla merkittävin syy väkivaltaisen käytöksen vähenemiseen on se, että hän oppii tunnistamaan itseään kuormittavia tekijöitä, pääsee harjoittelemaan tunne- ja vuorovaikutustaitoja sekä alkaa nähdä itsensä muuna kuin epäonnistujana – esimerkiksi vaikka nepsyoireiden kanssa elämään pystyvänä perheenisänä.

Aggredissa rohkaisemme asiakkaita tarkastelemaan omaa elämäänsä erilaisista näkökulmista, hahmottelemaan toiveita uudenlaisista toimintatavoista ja sitoutumaan konkreettisiin tavoitteisiin. Aggredissa asiakas saa usein ensimmäisen tilaisuutensa kertoa oman tarinansa ilman pelkoa siitä, että hänet tuomittaisiin tekojen tai käytöksen takia vääränlaiseksi.

Aggredin toimintaan voi hakeutua mukaan ottamalla yhteyttä johonkin paikallisista Aggredi-toimijoista. Väkivaltaisesta käytöksestä ei tarvitse olla tuomittu, pelkkä huoli omasta väkivaltaisuudesta riittää avun hakemiseen.


Kommentit

Tämän blogin suosituimmat tekstit

Asiakkaan näkökulma

Vuosi asiakastyötä takana - Aggredi Turku

EI TARTTE AUTTAA