Vuosi asiakastyötä takana - Aggredi Turku

Kirjoittanut Ville Honkanen, Turun Aggredi. 

Noin vuosi takana asiakastyötä Turun Aggredissa, ja itseäni on henkilökohtaisesti yllättänyt asiakkaiden avoin suhtautuminen toimintaamme. Helsingissä on Aggredi toiminnalle luotu vuodesta 2006 lähtien perusta, josta on ollut hyvä rakentaa myös Turkuun palvelu, mikä tulee toivottavasti pysyväksi osaksi palvelu-kenttää Varsinais-Suomessa. Tahtotila toiminnan juurruttamiseksi Turkuun on ainakin meillä työntekijöillä äärimmäisen kova. Ennusmerkit kyllä siihen viittaavat, että palvelulle on nyt ja tulevaisuudessa tarve.

Asiakkaita on meille tullut monilta eri tahoilta, ja tämä näkyy asiakkaiden erilaisuudessa. Ei ole kahta samanlaista ihmistä tullut toimistomme ovesta sisään. Erilaisuus on ollut valtava rikkaus, joka tekee työstämme mielenkiintoista ja palkitsevaa, mutta myös osaltaan haastavaa. Jokaisen asiakkaan tilannetta arvioidaan yksilöllisistä näkökulmista, ja käsiteltävät teemat rakentuvat yksilön omien tarpeiden mukaan. Aggredi Turun ensimmäisen toimintavuoden aikana ei ole niin sanotuille patenttiratkaisuille ollut tilaa.

Vaikkakin olemme saaneet nauttia hyvin monivivahteisista ja erilaisista asiakastarinoista, niin kyllä asiakkaillamme on myös yhteisiä nimittäjiä taustalla. Toimintamme primääritavoitteen eli väkivaltaisen käyttäytymiseen tai ajattelun (=väkivaltafantasiat) vähentäminen tai loppuminen yksilötasolla ja siihen liittyvät haasteet koskettavat kaikkia asiakkaitamme. Toinen yhteinen nimittäjä on motivaatio ja sitoutuminen muutokseen.  Voi melkein yksiselitteisesti todeta, että asiakkaidemme motivaatio asioiden käsittelyyn ja muutostyöskentelyyn on suurimman osan kohdalla hyvin korkea. Omien arvojen mukainen toiminta ja siihen liittyvät myönteiset tunteet lisäävät sitoutuneisuuden tasoa. Uskon, että tässä olemme onnistuneet varsin hyvin, tarjoamaan ympäristön, jossa jokainen voi työskennellä omien arvojensa mukaisesti. Me emme tuomitse ja kohtaamme ihmisen ihmisenä, taustoista ja menneistä teoista riippumatta. Dialogisuuden kautta pyrimme asiakkaan kanssa löytämään näkemyksiä, joista ammentaa asioita muutoksessa ja uuden indetiteetin rakentamisessa.

Muutos on monesti hyvin pelottava ja arvaamaton tuntematon tie. On vaikea haaveilla tulevasta, koska tarttumapinta siihen voi olla niin ohut. Me Aggredissa pyrimme olemaan asiakkaan tukena tällä tiellä. Jo edesmennyt Turkulais-taustainen presidenttimme Mauno Koivisto totesi aikanaan, että ”ellemme varmuudella tiedä, kuinka tulee käymään, olettakaamme, että kaikki käy hyvin”.

 

Kommentit

Tämän blogin suosituimmat tekstit

Asiakkaan näkökulma

EI TARTTE AUTTAA